ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
04/08/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
165 ครั้ง
เรื่อง โครงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย webmaster

  เพื่อให้การดำเนินการโครงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเป็นระบบ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อ 5 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยได้จัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560