ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/01/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
435 ครั้ง
เรื่อง พิธีน้อมเกล้าฯรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ webmaster

  พิธีน้อมเกล้าฯรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิธีน้อมเกล้าฯรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและลงนามแสดง ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ เวลา 07.30 น.เป็นต้นไปในการนี้มหาวิทยาลัยจะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชานทั่วไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยฯ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560