ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/01/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
414 ครั้ง
เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT แบบ Active Learning for Thaiand 4.0 webmaster

  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT แบบ Active Learning for Thaiand 4.0 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT แบบ Active Learning for Thaiand 4.0” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายในการจัดการศึกษา โรงเรียนในศตวรรษที่ 19 ครูในศตวรรษที่ 21 นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้น เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะสื่อการเรียนรู้ และนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนานักเรียน สร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเรียนรู้ต่อไป


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560