ข่าวการศึกษา/ทุน/วิจัย
- โดย -
คณะครุศาสตร์
12/02/2557
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
254 ครั้ง
เรื่อง อบมรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นฐานการจัดองค์ความรู้ให้ครูผู้สอนด้ webmaster

  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา
จัดอบมรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์
เพื่อเป็นฐานการจัดองค์ความรู้ให้ครูผู้สอนด้วยเว็บบล๊อก weblog”
ระหว่างวันที่ 24-25 และ 27-28 มีนาคม 2557
สนใจเข้าอบรมติดต่อสมัครได้ที่ อาจารย์เกรียงวุธ นีละคุปต์
โทร 087-1546546ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0003 แบบฟอร์ม มคอ.และคู่มือการเขียน 08/04/2557
0002 รับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 12/02/2557
0001 คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2557 07/02/2557