ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
11/10/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
470 ครั้ง
เรื่อง พิธีครอบครูมวยไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ webmaster

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเป็นประธานพิธีครอบครูมวยไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยอาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษาร่วมในพิธี ทั้งนี้ยังมีการแข่งขันชกมวยไทย “ศึกวันครอบ11 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย” เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โดยผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนแฟนมวยไทยร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ เวทีมวยมาตรฐาน ชั้น 4 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย สำหรับวิทยาลัยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2548 โดยผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชามวยไทยศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยการนำเอกลักษณ์ภูมิปัญญาตะวันออก บนพื้นภาคตะวันตก ยกระดับการเรียนการสอนและวิชาการ ต่อยอดไปสู่สากล


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560