ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
521 ครั้ง
เรื่อง กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 webmaster

  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความรักความผูกพัน สานสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาน้องใหม่ ชั้นปีที่ 1 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป และในวันเดียวกันจัดให้มีประกวดนักศึกษาต้นแบบ ดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560
0001 กิจกรรม ARIT BOOKFAIR 2016 24/01/2560