ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
771 ครั้ง
เรื่อง ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 webmaster

  ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 และการประกวดนักศึกษาต้นแบบดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ และส่งเสริมการแสดงออกของนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวดาวเดือน ซึ่งมีนักศึกษาต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยร่วมการประกวดโชว์ทักษะความสามารถในการประกวดครั้งนี้


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0002 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560
0001 กิจกรรม ARIT BOOKFAIR 2016 24/01/2560