ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
738 ครั้ง
เรื่อง การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ webmaster

  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล. เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์.#จัดขึ้นที่ บ้านโป่งโบวล์. ในวันที่ 2กันยายน2560 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี. นายชัยวัฒน์. ชื่นโกสุม มาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวรายงานโดย นายโกมล. ตันติวรานุกูล. มีศิษย์เก่าและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0003 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0002 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560
0001 กิจกรรม ARIT BOOKFAIR 2016 24/01/2560