ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
957 ครั้ง
เรื่อง พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 webmaster

  วันที่ 7 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีตา น้อมรำลึกถึงครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0004 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0003 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0002 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560
0001 กิจกรรม ARIT BOOKFAIR 2016 24/01/2560