ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
คณะครุศาสตร์
10/04/2557
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
445 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครผู้เข้าอบรม webmaster

  ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย : เทคนิคการจัดการชั้นเรียน


  เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก   

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" 28/03/2559
0005 มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558
0004 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558
0003 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558
0002 โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558
0001 พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558