ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
08/10/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
436 ครั้ง
เรื่อง จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน webmaster

  จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) จอมบึงเมืองจักรยาน โดยนายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอจอมบึงเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (ห้อง 1138) คณะวิทยาการจัดการ เพื่อพิจารณาคณะทำงานด้านต่างๆประกอบด้วย คณะทำงานศึกษาข้อมูลและประเมินโครงการ คณะทำงานจัดกิจกรรมรณรงค์และฝึกอบรมเยาวชน คณะทำงานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานกำหนดเส้นทางขี่จักรยานและจัดทำสัญลักษณ์บนเส้นทาง ทั้งนี้ในที่ประชุมผศ.จิรศักดิ์ เอี่ยมพงษ์ไพทูรย์ กรรมการมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงผู้ประสานงานโครงการได้นำเสนอที่มาของโครงการ ซึ่งเป็น 1 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส และในส่วนของจังหวัดราชบุรีกำหนดพื้นที่อำเภอจอมบึงในการนำร่องดำเนินโครงการ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้จักรยานเป็นสื่อกลาง


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" 28/03/2559
0005 มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558
0004 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558
0003 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558
0002 โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558
0001 พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558