ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
16/10/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
967 ครั้ง
เรื่อง โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง webmaster

  โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ "อมยิ้ม" ตลาดย้อนยุคจอมบึง โดยพระปลัดณรงค์ศักดิ์ ปภากโร รองเจ้าอาวาสวัดวาปี สุทธาวาส (วัดตลาดควาย)เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือรูปแบบการจัดตลาดอมยิ้ม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและวิถีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ซึ่งได้กำหนดจัดตลาดในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย อาหารโบราณและลานวัฒนธรรม เน้นวิถีชีวิตดั้งเดิมย้อนยุคจอมบึง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและตอบโจทย์ประเด็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของ อำเภอจอมบึงสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" 28/03/2559
0005 มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558
0004 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558
0003 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558
0002 พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558
0001 จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน 08/10/2558