ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
21/10/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
456 ครั้ง
เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน webmaster

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ และคณะกรรมการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ใน13 ตังบ่งชี้ตามองค์ประกอบต่างๆพร้อมผลการประเมินให้แก่ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอย่างไม่เป็นทางการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้คะแนนระดับดี


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" 28/03/2559
0005 มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558
0004 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558
0003 โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558
0002 พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558
0001 จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน 08/10/2558