- โดย -
ศูนย์ครู
01/11/2556
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
296 ครั้ง
เรื่อง ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การย้ายสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ปี webmaster

  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การย้ายสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 ณห้องประชุมจันทร์ผา...ประกอบไปด้วย สาขาวิชา คณิตวิทย์ สังคม อังกฤษ พละ ปฐมวัยและคอมพิวเตรอ์ศึกษาวันที่ 9 ตุลาคม 2556

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0002 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงMOU กศน. ร่วมมือทางวิชาการ 14/01/2557
0001 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 21/12/2556