ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
06/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
100 ครั้ง
เรื่อง เปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 อลังการโชว์การแสดงแสง สี เสียง ตอน“ศึกบางแก้ว” webmaster

  เปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 อลังการโชว์การแสดงแสง สี เสียง ตอน“ศึกบางแก้ว” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดหาทุนการศึกษาสร้างโอกาสที่เท่าเทียม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีเปิดงาน“ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7”และการแสดงแสง สี เสียง ตอน “ศึกบางแก้ว” ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะให้การต้อนรับ ณ เวทีเชิงเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ประธานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่ให้การสนับสนุนจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี มูลนิธิส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 -13 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวถ้ำจอมพลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ สืบสานประเพณีการทำบุญสักการะพระพุทธรูปภายในถ้ำจอมพล และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษา อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคทางการศึกษาที่เท่าเทียม สำหรับการแสดง แสง สี เสียง ตอน “ศึกบางแก้ว” มีนักแสดงกิตติมศักดิ์ นางประณาม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี พันเอกวิริยะ ศรีบัวชุม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย และกิจกรรมภายในงานมีประเพณี ปีนเขาเข้าถ้ำและเดินขึ้นเขาสักการะพระพุทธรูปภายในถ้ำจอมพลของนักศึกษาและนักท่องเที่ยว การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดแพะเนื้อแพะนม การจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ มุมการท่องเที่ยวตลาดอมยิ้ม วิถีไทยย้อนยุคจอมบึง ศูนย์วัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์วัดวาปีสุทธาวาส นิทรรศการอาเซียนมีชีวิตและการประกวดหนังสั้นอเมซิ่งราชบุรี ชี้ชวนท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าราคาถูก สวนสนุก และมหกรรมดนตรีตลอดงาน 10 วัน 10 คืน


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560