ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
06/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
94 ครั้ง
เรื่อง พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครบรอบ 2 ปี webmaster

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายสุวัฒน์ แสนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองร่วมพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และฉันท์ภัตตาหารเพล ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50 จำนวน 20 คน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดตั้งขึ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งการคิดวิเคราะห์ โดยเน้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งถือเป็นการสถาปนาอย่างเป็นทางการ และโรงเรียนได้พัฒนามาตามลำดับ ปัจจุบันได้เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มีนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และนายสุวัฒน์ แสนทวี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560