ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
163 ครั้ง
เรื่อง ประกวดแพะเนื้อแพะนมราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2015 webmaster

  ประกวดแพะเนื้อแพะนมราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2015 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดงานประกวดแพะเนื้อแพะนม ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2015 ในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ เวทีเชิงเขา โดยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราบุรี ชมรมผู้เลี้ยงแพะแกะ เขต 7 และเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ให้เกิดการสร้างานสร้างรายได้ ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง การจัดค่ายสัตวศาสตร์และการแข่งขันตอบ ปัญหาวิชาการสัตวศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และการประกวดแพะเนื้อแพะนมในแต่ละประเภท ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เป็นประธานในการ มอบถ้วยรางวัลแกรนด์แชมปเปี้ยนการประกวดแพะในครั้งนี้ด้วย


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560