ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
99 ครั้ง
เรื่อง สัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมเตรียมพร้อมรับประชาคม อาเซียน webmaster

  สัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมเตรียมพร้อมรับประชาคม อาเซียน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ชั้น ปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง และนายบันเทิง สืบวงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560