ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
114 ครั้ง
เรื่อง พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง webmaster

  พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายณกฤต เปิ้นมั่นคง นายกองค์การ นักศึกษาภาคปกตินำนักศึกษาใหม่กล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีมหาราชา เนื่องในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ ซึ่งในพิธีได้มีการจัดริ้วขบวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงของแต่ละคณะอัญเชิญตรา พระราชลัญจกร จากบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึงเข้าสู่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 เฉกเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ได้ร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์ประเพณีการปีนเขาเข้าถ้ำให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการพิชิตถ้ำจอมพล หนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจต่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560