ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
136 ครั้ง
เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง webmaster

  มอบทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งให้กับนักศึกษาจำนวน 8 คน ประจำงวดที่ 1/2558 รายละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560