ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
100 ครั้ง
เรื่อง ผู้บริหารพบอาจารย์สัญจร webmaster

  ผู้บริหารพบอาจารย์สัญจร ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ตามสัญญาจ้างสัญจรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมราชาวดี โดยมีวาระแจ้งจากคณะผู้บริหารและวาระพิจารณาในประเด็นเรื่องทิศทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระยะ 10 ปี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4พฤศจิกายน 2558 ได้มีประชุมสัญจรพบอาจารย์ ของคณะครุศาสตร์ โดยมีวาระพิจารณาเรื่องทิศทางการพัฒนาคณะ ระยะ 10 ปี


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560