ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
86 ครั้ง
เรื่อง ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 15/2558 webmaster

  ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 15/2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระแจ้งเรื่อง ร่างประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 และวาระพิจารณาอาทิ เรื่องกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณต้นทุนการผลิต ประจำปี 2559 การของบประมาณการเตรียมความพร้อมสนามและอุปกรณ์การจัดการแข่งขันกีฬาพ.จ.น.ก.ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 38


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560