ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
96 ครั้ง
เรื่อง ประชุมติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 webmaster

  ประชุมติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช ประธานกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 6 (18) /2558 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณากรอบแนวคิดในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560