ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
105 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา webmaster

  มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยอาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา และนายบุญฤทธิ์ หอมเขียน นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ร่วมกับคณะครูและนักศึกษาตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศขับร้องเพลงและแสดงดนตรีต่อหน้าพระที่นั่ง ทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาชุด ราชบุรีศรีสยาม ระบือนาม 8 ชาติพันธุ์ ร่วมแสดงภายในงาน เวทีนาฏกรร่วมสมัย ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวงปี่พาทย์เครื่องสายไทยแสดงในเวทีสง่าศักดิ์แห่งสยาม หอแสดงดนตรีอาคารศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลงกรณ์ร่วมจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เป็นการรวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี : 700ปี สังคีต-ศิลป์แห่งสยามประเทศ” ระหว่างวันที่ 14-17พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560