ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
98 ครั้ง
เรื่อง ผู้บริหารสัญจรพบคณะวิทยาการจัดการ webmaster

  ผู้บริหารสัญจรพบคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมอาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์ตามสัญญาจ้างคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบจากอธิการบดีเรื่อง นโยบายด้านจัดการศึกษา การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และประเด็นต่างๆในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงกำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่น 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการลงนามMOUความร่วมมือกับสถานประกอบการ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีวาระพิจารณาทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการระยะ 10 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนจัดการศึกษาต่อไป


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560