ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
184 ครั้ง
เรื่อง ประชุมคณะทำงานร่วม สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 31 webmaster

  ประชุมคณะทำงานร่วม สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 31 อาจารย์ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้ร่วมจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 31 ปี 2559 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณากิจกรรม เส้นทางการแข่งขัน การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรเจ้าภาพร่วม และข้อเสนอแนะต่างๆในการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งยอดการรับสมัครล่าสุดประเภทมาราธอน ฮาร์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน รวม 7,373 คน และในระบบเทคนิคและมาตรฐานเส้นทางปีนี้ได้มีการ ประสานสมาคมกรีฑาระดับนานาชาติมาร่วมดำเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการบริหารเส้นทางก็จะมีเครือข่ายอาสาสมัครนักวิ่งมาสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่งได้นำข้อเสนอแนะจากเครือข่ายนักวิ่งมาปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อให้การจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอนเป็นงานวิ่งประเพณีของชาวบ้าน แต่มีอัตลักษณ์ที่โดเด่นตอบโจทย์ชุมชนและนักวิ่ง โดยทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และเป็นเจ้าภาพร่วมการ ในสร้างงานวิ่งจอมบึงโมเดล ทั้งนี้งาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 31 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560