#
เรื่อง
ผู้ฝาก
วันที่
การบริการ
สถานะ
8
  บริการการย้อมผ้าสีดำ
บวรรรรจรักษ์   ระเบียบดี
25/10/2559 เสียงตามสาย อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์
6
  ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์
บวรรรรจรักษ์   ระเบียบดี
27/09/2559 เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว
5
  รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time
จันทรา   ริ้วเจริญฤทธิ์กุล
26/09/2559 เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว
1
  ประชาสัมพันธ์ การสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ปีกการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัสขึ้นด้วย58)
ไพโรจน์   บุญฤทธิ์
20/09/2559 เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
หมายเลขประชาชน :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ : นามสกุล :
สาขา/แผนก :
สังกัดคณะ/หน่วยงาน :
เบอร์โทรติดต่อกลับ :
เรื่อง :
รายละเอียด :
*กรุณาระบุ วัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน เพื่อความชัดเจนในการให้บริการ