ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์0-3272-0536-9
อีเมลpr@mcru.ac.th
Facebookมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
YoutubeMCRU CHANNEL
Tiktokprmcru
Scroll to top