ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ fatih eskort ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทรศัพท์

0-3272-0536-9

อีเมล

pr@mcru.ac.th

Facebook

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Youtube

MCRU CHANNEL

Tiktok

prmcru