คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหาวิทยาลัยเกษตรแฟร์จอมบึงประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์จอมบึง MCRU ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนายพัฒน์พงศ์ ชื่นชอบ นายอำเภอจอมบึง พ.ต.อ.ณภัทร์มงคล เหลืองกุลวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมบึง นายพล จันทร์ชิต รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะกรรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมในพิธี ซึ่งนายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาในครั้งนี้ และในพิฑีเปิดงานมีชุดการแสดงของนักศึกษาจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ชุด จินตลีลามวยไทย และการแสดงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมโดยทีมนักศึกษาโครงการครูรัก(ษฺถิ่น) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ชุด สืบศิลป์ดอกคูณ

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเกษตรอำเภอจอมบึง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดการจัดงานมหาวิทยาลัยเกษตรแฟร์จอมบึง MCRU ครั้งที่ 2 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอจอมบึง และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาคี รวมถึงประชาชน ซึ่งกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 7-16 พฤษภาคม 2566 สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของภาคีเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น สินค้าจากโรงงานราคาถูก อาหารของดีของท้องถิ่นพร้อมร้านค้าดังจาก TikTok มาออกร้านจำหน่ายภายในงาน รวมถึงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ สวนสนุก และมหกรรมดนตรีตลอดการจัดงาน

Scroll to top