คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหาวิทยาลัยเกษตรแฟร์จอมบึงประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์จอมบึง MCRU ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนายพัฒน์พงศ์ ชื่นชอบ นายอำเภอจอมบึง พ.ต.อ.ณภัทร์มงคล เหลืองกุลวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมบึง นายพล จันทร์ชิต รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล avcılar escort หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะกรรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมในพิธี ซึ่งนายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาในครั้งนี้ และในพิฑีเปิดงานมีชุดการแสดงของนักศึกษาจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ชุด จินตลีลามวยไทย และการแสดงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมโดยทีมนักศึกษาโครงการครูรัก(ษฺถิ่น) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ชุด สืบศิลป์ดอกคูณ ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเกษตรอำเภอจอมบึง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดการจัดงานมหาวิทยาลัยเกษตรแฟร์จอมบึง MCRU ครั้งที่ 2 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอจอมบึง และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาคี รวมถึงประชาชน ซึ่งกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 7-16 พฤษภาคม 2566 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ดึงเยาวชนร่วมสืบสานศิลปะมวยไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับเทศบาลเมืองราชบุรี ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 6 อาคาร 15 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมือง โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกล่าวถึงนโยบายด้านการศึกษาและการลงนามทำความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ประจำสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา และนายเรืองชัย เนตรปฐมพร fatih escort รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ส่วนราชการ คณะครู สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และดร.อภิรดี กลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) นำเสนอข้อมูลความเป็นมาของหน่วยงาน นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีกล่าวถึงนโยบายด้านการศึกษาและการลงนามทำความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งก่อนพิธีได้มีการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผยไทยและพลศึกษา ในชุดการแสดง เมขลา รามสูร สำหรับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาสัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษา ระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับโรงเรียนเทศบาล […]

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่บอกให้โลกรู้ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มีดีอะไร

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ต้องการฝากประเด็น แชร์ไอเดียในการทำคอนเทนต์ มีผลงานที่น่าสนใจ esenyurt escort ติดต่อ : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร หรือส่งข้อมูลมาที่ไลน์กลุ่ม ส่งข่าว mcru : https://line.me/R/ti/g/vKHmoOhwVc หรืออีเมล์ : pr@mcru.ac.th “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่บอกให้โลกรู้ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มีดีอะไร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยครูกว่างซี (Guangxi Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมความร่วมมือโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประชุมความร่วมมือโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับพัฒนาการศึกษาร่วมกัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยครูกว่างซี şirinevler escort (Guangxi Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกล่าวต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยครูกว่างซีที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีนายเจียงเฟย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์หานหมิง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและการสอนนักศึกษาต่างชาติ รองศาสตราจารย์หลู่จวินเหว่ย หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์หวงไห่หลิน วิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นการลงนามความร่วมมือ ซึ่งมีผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนร่วมให้การต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนในประเด็นความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีประเด็นเรื่องของการการต่ออายุบันทึกข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3+1 เรื่องที่พักอาศัยของนักศึกษา รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหอพัก การวางแผนหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตร การเทียบโอนหน่วยกิตรวมไปถึงการฝึกสอน และรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยฝึกปฏิบัติการของระดับปริญญาโท การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและประเด็นความร่วมมืออื่นๆ สำหรับการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการลงนามความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือในการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยครูกว่างซีได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด 19 […]

ทีมอว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดราชบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) ได้รับการพิจารณาและผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 จังหวัด

ทีมอว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดราชบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) ได้รับการพิจารณาและผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 จังหวัดจาก อว.ส่วนหน้าทั่วประเทศ halkalı escort (ลำดับที่ 2) จากการ Pitching นำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ อว.ส่วนหน้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สป.อว.ในการจัดทำแผนโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 -2570 รวมถึง อว.ส่วนหน้าที่ผ่านการคัดเลือกมีโอกาสได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2568-2570)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี beşiktaş escort ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี